Baki

Round Dish D35.5CM 655A-B
Round Dish D31.0CM 655B-B
Round Dish D25.5CM 655C-B
Round Dish D20.7CM 655D-B
baki bundar / piring - crom warna emas

Baki Segi Aluminium 1mm 40x60x2cm B1546

Food Tray / Mesh Tray S/S SeaLion ZSCF
39.5 x 29.5cm

Baki Bulat S/S SeaLion ZSCF
11", 13" & 14"

Baki Segi-8 3pcs Set 708 TW

Baki Segi-8 3pcs Set 808 TW

Baki Segi S/S 25x20cm MY
Baki Segi S/S 30x25cm MY
Baki Segi S/S 35x30cm MY
Baki Segi S/S 40x35cm MY

Oval Tray S/S 801-B ZSCH
bahan stainless steel crom warna emas

Rectangular Tray S/S 804-B ZSCH
bahan stainless steel crom warna emas

Tachibana Tray S/S 838-B ZSCH
bahan stainless steel crom warna emas

Baki Segi Non Slip / Anti Slip 507x382x25mm 0855 WS

Baki Segi Non Slip / Anti Slip 555x403x29mm 0856 WS

Baki Segi Non Slip / Anti Slip 664x465x29mm 0857 WS

Baki Segi S/S 27x38cm ZSWX

Baki Segi S/S 05A 27x20x2cm SeaLion ZSWA
Baki Segi S/S 05A 32x22x2cm SeaLion ZSWA
Baki Segi S/S 05A 36x27x2cm SeaLion ZSWA

Baki Segi S/S 05A 32x27x2cm SeaLion ZSWA

Baki Segi S/S 05A 40x30x2cm SeaLion ZSWA
Baki Segi S/S 05A 45x30x2cm SeaLion ZSWA
Baki Segi S/S 05A 45x35x2cm SeaLion ZSWA

Baki Segi S/S 05A 50x35x2cm SeaLion ZSWA
Baki Segi S/S 05A 50x40x2cm SeaLion ZSWA
Baki Segi S/S 05A 55x40x2cm SeaLion ZSWA
Baki Segi S/S 05A 60x40x2cm SeaLion ZSWA

Baki Segi S/S 05A 32x22x4.8cm SeaLion ZSWA
Baki Segi S/S 05A 32x27x4.8cm SeaLion ZSWA
Baki Segi S/S 05A 36x27x4.8cm SeaLion ZSWA

Baki Segi S/S 05A 40x30x4.8cm SeaLion ZSWA
Baki Segi S/S 05A 45x30x4.8cm SeaLion ZSWA
Baki Segi S/S 05A 45x35x4.8cm SeaLion ZSWA

Baki Segi S/S 05A 50x35x4.8cm SeaLion ZSWA
Baki Segi S/S 05A 50x40x4.8cm SeaLion ZSWA
Baki Segi S/S 05A 55x40x4.8cm SeaLion ZSWA
Baki Segi S/S 05A 60x40x4.8cm SeaLion ZSWA

Baki Segi S/S 05A 40x30x7cm SeaLion ZSWA
Baki Segi S/S 05A 45x35x7cm SeaLion ZSWA
Baki Segi S/S 05A 50x35x7cm SeaLion ZSWA
Baki Segi S/S 05A 60x40x7cm SeaLion ZSWA
Baki Segi S/S 05A 65x40x7cm SeaLion ZSWA

Baki Segi S/S 05B 27x20x2cm SeaLion ZSWA
Baki Segi S/S 05B 32x22x2cm SeaLion ZSWA
Baki Segi S/S 05B 32x27x2cm SeaLion ZSWA
Baki Segi S/S 05B 36x27x2cm SeaLion ZSWA

Baki Segi S/S 05B 40x30x2cm SeaLion ZSWA
Baki Segi S/S 05B 45x30x2cm SeaLion ZSWA
Baki Segi S/S 05B 45x35x2cm SeaLion ZSWA

Baki Segi S/S 05B 50x35x2cm SeaLion ZSWA
Baki Segi S/S 05B 50x40x2cm SeaLion ZSWA
Baki Segi S/S 05B 55x40x2cm SeaLion ZSWA
Baki Segi S/S 05B 60x40x2cm SeaLion ZSWA
Baki Segi S/S 05B 65x40x2cm SeaLion ZSWA

Baki Segi S/S 05B 27x20x4.8cm SeaLion ZSWA
Baki Segi S/S 05B 32x22x4.8cm SeaLion ZSWA
Baki Segi S/S 05B 32x27x4.8cm SeaLion ZSWA
Baki Segi S/S 05B 36x27x4.8cm SeaLion ZSWA

Baki Segi S/S 05B 40x30x4.8cm SeaLion ZSWA
Baki Segi S/S 05B 45x30x4.8cm SeaLion ZSWA
Baki Segi S/S 05B 45x35x4.8cm SeaLion ZSWA

Baki Segi S/S 05B 50x35x4.8cm SeaLion ZSWA
Baki Segi S/S 05B 50x40x4.8cm SeaLion ZSWA
Baki Segi S/S 05B 55x40x4.8cm SeaLion ZSWA
Baki Segi S/S 05B 60x40x4.8cm SeaLion ZSWA
Baki Segi S/S 05B 65x40x4.8cm SeaLion ZSWA

Baki Segi S/S 05B 32x22x7cm SeaLion ZSWA
Baki Segi S/S 05B 36x27x7cm SeaLion ZSWA
Baki Segi S/S 05B 40x30x7cm SeaLion ZSWA
Baki Segi S/S 05B 45x35x7cm SeaLion ZSWA
Baki Segi S/S 05B 50x35x7cm SeaLion ZSWA
Baki Segi S/S 05B 60x40x7cm SeaLion ZSWA
Baki Segi S/S 05B 65x40x7cm SeaLion ZSWA

Baki Segi S/S 05B 36x27x10cm SeaLion ZSWA

Baki Segi S/S 05B 40x30x10cm SeaLion ZSWA
Baki Segi S/S 05B 45x35x10cm SeaLion ZSWA
Baki Segi S/S 05B 50x35x10cm SeaLion ZSWA
Baki Segi S/S 05B 60x40x10cm SeaLion ZSWA

Baki Segi S/S 06A 30x20x2cm SeaLion ZSWA
Baki Segi S/S 06A 35x25x2cm SeaLion ZSWA
Baki Segi S/S 06A 40x30x2cm SeaLion ZSWA
Baki Segi S/S 06A 45x35x2cm SeaLion ZSWA
Baki Segi S/S 06A 50x35x2cm SeaLion ZSWA
Baki Segi S/S 06A 60x40x2cm SeaLion ZSWA

Baki Segi S/S 06A 30x20x4.8cm SeaLion ZSWA
Baki Segi S/S 06A 35x25x4.8cm SeaLion ZSWA
Baki Segi S/S 06A 40x30x4.8cm SeaLion ZSWA
Baki Segi S/S 06A 45x35x4.8cm SeaLion ZSWA
Baki Segi S/S 06A 50x35x4.8cm SeaLion ZSWA
Baki Segi S/S 06A 60x40x4.8cm SeaLion ZSWA

Baki Segi S/S 06A 30x20x7cm SeaLion ZSWA
Baki Segi S/S 06A 35x25x7cm SeaLion ZSWA
Baki Segi S/S 06A 40x30x7cm SeaLion ZSWA
Baki Segi S/S 06A 45x35x7cm SeaLion ZSWA
Baki Segi S/S 06A 50x35x7cm SeaLion ZSWA
Baki Segi S/S 06A 60x40x7cm SeaLion ZSWA