Rantang Thermo

A.Thermos Nasi S/S 1.2L B-1505S/HS-512
B.Thermos Nasi S/S 1.4L B-2505S/HS-514
C.Thermos Nasi S/S 1.6L B-3505S/HS-516

Thermos Nasi Glass 1.4L B-3505G JB

A.Lunch Jar S/S 1.2L S-280 SL
B.LunchJar S/S 1.6L S-281 SL

Rantang Tunggal Thermo S/S 2.0L S-820 SL

A.Magic Cooker S/S 1.1L 304B FF026
B.Magic Cooker S/S 1.3L 304B FF027
C.Rantang Tunggal Vacum S/S 1.8L 304B FF032

Magic Cooker S/S 1.1L 304B FF026

Magic Cooker S/S 1.3L 304B FF027

Rantang Thermo S/S 14/2 Warna HF106

Rantang Thermo S/S 14/3 Warna HF107

Rantang Thermo S/S 14/4 Warna HF108

Rantang Tunggal Thermo Model Gentong 1.5L HF

Hot & Cold / Lunch Box LB-1000

A.Rantang Tunggal Thermo S/S 1.2L Warna HF178
B.Rantang Tunggal Thermo S/S 1.5L Warna HF179

Rantang Tunggal Thermo S/S 1.2L Warna HF178

Rantang Tunggal Thermo S/S 1.5L Warna HF179

Rantang Tunggal Vacum S/S 1.8L 304B FF032

Rantang Thermo / Lunchbox 14/3 NA

Rantang Thermo / Lunchbox 14/3 NA

Rantang Thermo / Lunchbox 14/2 NA