Gravy Boat

A.GRAVY BOAT S/S TGI 5OZ A01022 RTSGZ
B.GRAVY BOAT S/S TGI 10OZ A01024 RTSGZ

A.GRAVY BOAT TBL SS GB120H 201YZ RTSYZ
B.GRAVY BOAT TBL SS GB110 304 YZ RTSYZ